អន្ដរជាតិលើកទី 22 នៅឆ្នាំ 2017 សភា forging

22 ការបង្កើតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យសន្និសីទនៅទីក្រុង Hangzhou និងជាតំណាងរបស់សមាគមនៃបណ្តាប្រទេសនិងតំបន់នានាដែល attended.The អ្នកជំនាញនិងប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មល្អបំផុតនៃឧស្សាហកម្ម forging ការទាក់ទងជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកការលោហៈ Hongdae development.Qingdao ទូទៅការបង្កើតគ្រឿងម៉ាស៊ីន Co. , ឌីង បានធ្វើសុន្ទរកថាសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។

20170929093023_61429

20170929093120_78054


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: May-18-2018

WhatsApp Online Chat !