2017 චීන ජාත්යන්තර ලෝහ පිහිටුවීම ප්රදර්ශනය

මෙම 2017 චීන ජාත්යන්තර ලෝහ පිහිටුවීම ප්රදර්ශනය, 300 කට ආසන්න වෘත්තීය රවුම් සමග, සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින ෂැංහයි හි දී විවෘත කරයි තැබීෙම් සහ සියලු world.Qingdao hongda සමාගම පුරා යකඩ කර්මාන්තයේ ප්රදර්ශකයින් හොඳම සහකරු සම්මානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙම ප්රදර්ශනය පැවැත්වෙන නව සහ පැරණි පාරිභෝගිකයන්, කාර්ය බහුල අඛණ්ඩ ධාරාව නැරඹීමට පැමිණි.

20170929103612_28967

20170929103722_18204


පළ වේලාව: මැයි-18-2018

WhatsApp Online Chat !