22 වැනි ජාත්යන්තර, රවුම් කොංග්රසය 2017

22 වැනි ඩවාත් සමුළුව සාර්ථකව නිපදවන ලද්දකි පැවති අතර, රවුම්, යන්ත්ර සූත්ර සමාගම පොදු development.Qingdao hongda ලෝහ ලබා ගැනීමට විවිධ රටවල් සහ ප්රදේශ වල සංගම් නියෝජිතයන් ගොඩනැඟීමේ කර්මාන්තයේ attended.The විශිෂ්ට විශේෂඥයන් හා ව්යාපාරික මෙහෙයුම් එකිනෙකා සමග සන්නිවේදනය, ලිමිටඩ්. රැස්වීමේ දී වැදගත් කථාව සිදු කළ.

20170929093023_61429

20170929093120_78054


පළ වේලාව: මැයි-18-2018

WhatsApp Online Chat !