ตรวจจับ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางกายภาพและการวิเคราะห์ทางเคมีที่จะทำทดลอง

โอกาสที่มีความรู้

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีคาร์บอนอินฟราเรดและกำมะถันทดสอบวัสดุวิเคราะห์

โอกาสที่มีความรู้

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีเครื่องทดสอบสากลสำหรับการทดสอบทางกลของวัสดุ

โอกาสที่มีความรู้WhatsApp Online Chat !