Trang thiết bị

Hội thảo NC hội

1

XKA2840 × 160 lớn CNC cố định chùm giàn phong trào nhàm chán và máy phay

2

TK6920 / TK6926 Boring CNC và Máy Phay

3

DVT 630 × 50/100 CNC cột đôi máy tiện đứng

4WhatsApp Online Chat !