EP-1000 điện Vít Nhấn cương cứng và vận hành được hoàn thành vào Ấn Độ

Nhà máy chúng tôi đã xuất khẩu một không. EP-1000 vít điện báo để Kalyani Technoforge TNHH trong năm 2016, đó là một hạm của Bharat Forge Nhóm ở Ấn Độ, lắp đặt và vận hành báo chí đã thành công hoàn thành vào tháng bảy, năm 2017.

Các khách hàng đã ban hành thư đánh giá cao đặc biệt, đánh giá cao thẩm định những kỹ năng tuyệt vời và thái độ của nhân viên của chúng tôi làm việc vất vả.
20170801075000_2441420170801075018_84487

Post time: May-18-2018

WhatsApp Online Chat !